TSH-ის მაჩვენებელი კარგია. ორსულობის დაგეგმვა შეგიძლიათ ორსულობის დადგომისთანავე უნდა გაიზარდოს თიროქსინის დოზა, სავარაუდოდ 50 მკგ-ით. მთელი ორსულობის განმავლობაში უნდა

იყოთ ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ და პერიოდულად აკონტროლოთ თირეოტროპული ჰორმონის და თავისუფალი თიროქსინის დონე პრეპარატის დოზის კორექციის მიზნით.

: